תחרות פסח בטיסנים חופשיים מ-2 23/04/2022

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 3023 בת ים קובי יצחקוב, שלמה נג'רי, מיקי (מיכאל) משיח 1

23/04/2022