תחרות שבועות בטיסנים חופשיים מ-2 04/06/2022

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 2849 בת ים עזרא שמש, מיקי (מיכאל) משיח, אבי אליקים 1

06/06/2022