דוח מצטבר (לאחר אישרור) - אליפות אירופה בטיסני מנוע חופשי

מ-2 2020

סה"כ 6 5 4 3 2 1 סניף שם מקום

500.00 74.17 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 בת ים שלמה נג'רי 1

500.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 בת ים אבי אליקים 1

496.25 88.02 100.00 100.00 100.00 100.00 96.25 בת ים קובי יצחקוב 3

493.85 100.00 93.85 73.23 100.00 100.00 100.00 בת ים עזרא שמש 4

454.90 95.63 70.94 100.00 59.38 100.00 88.33 בת ים מיקי (מיכאל) משיח 5

120.98 0.00 0.00 74.84 0.00 0.00 46.15 בת ים וולנטין יגורוב 6

הטבלה נערכה ב - 15/01/2020

התחרויות המשתתפות בטבלה

אליפות ישראל בטיסני מנוע דלק מ-2 25/08/2018
1
1

תחרות סוכות בטיסנים חופשיים מ-2 28/09/2018
2
2

תחרות פורים בטיסנים חופשיים מ-2 22/03/2019
3
3

תחרות פסח בטיסנים חופשיים - מ-2 13/04/2019
4
4

תחרות תחילת חופש בטיסני מנוע חופשי מ-2 05/07/2019
5
5

אליפות ישראל בטיסני מנוע חופשי מ-2 17/08/2019
6
6