תחרות תחילת חופש בטיסני מנוע חופשי מ-2 10/07/2022

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00
1020+ 353 בת ים אבי אליקים 1

0.8000 100.00
1020+ 344 בת ים עזרא שמש 2

0.6000 100.00
1020+ 295 בת ים שלמה נג'רי 3

100.00 1020+ 290 בת ים מיקי (מיכאל) משיח 4

100.00 1020+ 282 אורח וולנטין יגורוב 5

99.80 1018 בת ים קובי יצחקוב 6

88.04 898 ראשון לציון יקיר וקנין 7

11/07/2022