תחרות פסח בטיסנים חופשיים מ-2 23/04/2022

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00
1020+ 65 בת ים שלמה נג'רי 1

0.8000 100.00
1020 בת ים קובי יצחקוב 2

0.6000 98.73
1007 ראשון לציון יקיר וקנין 3

96.37 983 בת ים מיקי (מיכאל) משיח 4

96.18 981 בת ים עזרא שמש 5

93.82 957 אורח וולנטין יגורוב 6

86.76 885 בת ים אבי אליקים 7

06/06/2022