דוח ביניים מצטבר לאליפות אירופה 2022 בטיסני מנוע דלק מ-2 ( 4

מתוך 5)

סה"כ 5 4 3 2 1 סניף שם מקום

400.00 100.00 96.18 100.00 100.00 100.00 בת ים עזרא שמש 1

396.18 84.31 100.00 100.00 96.18 100.00 בת ים שלמה נג'רי 2

390.39 94.02 96.37 100.00 100.00 85.29 בת ים מיקי (מיכאל) משיח 3

386.76 85.29 86.76 100.00 100.00 100.00 בת ים אבי אליקים 4

374.61 0.00 100.00 100.00 93.73 80.88 בת ים קובי יצחקוב 5

198.73 0.00 98.73 0.00 100.00 0.00 ראשון לציון יקיר וקנין 6

הטבלה נערכה ב - 07/06/2022

התחרויות המשתתפות בטבלה

אליפות ישראל בטיסנים חופשיים מ-2 31/07/2021
1
1

תחרות סוכות בטיסנים חופשיים - מ-2 24/09/2021
2
2

תחרות חנוכה טיסני מ-2 17/12/2021
3
3

תחרות פסח בטיסנים חופשיים מ-2 23/04/2022
4
4

תחרות שבועות בטיסנים חופשיים מ-2 04/06/2022
5
5