דוח ביניים מצטבר - אליפות העולם בטיסני דאון מנוע חופשי מ-2 (

4 מתוך 5)

סה"כ 5 4 3 2 1 סניף שם מקום

396.37 100.00 96.37 100.00 100.00 85.29 בת ים מיקי (מיכאל) משיח 1

390.72 90.72 86.76 100.00 100.00 100.00 בת ים אבי אליקים 2

374.61 0.00 100.00 100.00 93.73 80.88 בת ים קובי יצחקוב 3

198.73 0.00 98.73 0.00 100.00 0.00 ראשון לציון יקיר וקנין 4

89.68 89.68 0.00 0.00 0.00 0.00 בת ים שלמה נג'רי 5

הטבלה נערכה ב - 02/08/2022

התחרויות המשתתפות בטבלה

אליפות ישראל בטיסנים חופשיים מ-2 31/07/2021
1
1

תחרות סוכות בטיסנים חופשיים - מ-2 24/09/2021
2
2

תחרות חנוכה טיסני מ-2 17/12/2021
3
3

תחרות פסח בטיסנים חופשיים מ-2 23/04/2022
4
4

תחרות שבועות בטיסנים חופשיים מ-2 04/06/2022
5
5