אליפות ישראל בטיסנים חופשיים מ-2 09/07/2022

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00
1020 בת ים עזרא שמש 1

0.8000 98.14
1001 בת ים אבי אליקים 2

0.6000 97.75
997 בת ים שלמה נג'רי 3

97.25 992 בת ים מיקי (מיכאל) משיח 4

97.16 991 בת ים קובי יצחקוב 5

86.86 886 אורח וולנטין יגורוב 6

84.71 864 ראשון לציון יקיר וקנין 7

11/07/2022