תחרות שבועות בטיסנים חופשיים מ-2 04/06/2022

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00
1020 בת ים עזרא שמש 1

0.6667 94.02
959 בת ים מיקי (מיכאל) משיח 2

85.29 870 בת ים אבי אליקים 3

84.31 860 בת ים שלמה נג'רי 4

76.47 780 אורח וולנטין יגורוב 5

06/06/2022