תחרות סוכות בטיסני מנוע גומי ג2 14/10/2022

טיסני מנוע גומי ג-2 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 3060 חדרה גלעד מרק, אור שבת, ירון קרפל 1

2.0000 3045 רמת השרון יהונתן שגב, שמוליק קופליק, גיל מיצמכר 2

3043 נהריה גיל חגי, אברהם ברוך, עזרא קראוס 3

2895 בת ים עדי דדוש, חיים דדוש, איתן חבה 4

18/10/2022