תחרות סוכות בטיסני מנוע גומי ג2 14/10/2022

טיסני מנוע גומי ג-2 דרוג עד גיל 18

אחוז
תוצאה סניף שם
מקום

100.00 1020+ 339 בת ים עדי דדוש 1

100.00 1020+ 333 אורח איל שמשי 2

100.00 1020+ 308 אורח שליו עברוני 3

100.00 1020+ 111 רעננה גבע מליצקי 4

97.45 994 הרצליה רון איביאנסקי 5

95.78 977 חדרה מתן זמיר 6

73.04 745 בת ים אורי דדוש 7

18/10/2022