תחרות תחילת חופש - טיסני מנוע גומי ג-2 01/07/2022

טיסני מנוע גומי ג-2 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 3060 חדרה אור שבת, ירון קרפל, מתן זמיר 1

3006 נהריה גיל חגי, עזרא קראוס, אברהם ברוך 2

04/07/2022