תחרות שבועות בטיסנים חופשיים ג-2 29/05/2020

טיסני מנוע גומי ג-2 דרוג עד גיל 18

אחוז
תוצאה סניף שם
מקום

100.00 960+ 262 רמת השרון איל שמשי 1

90.52 869 הרצליה יובל שריג 2

90.31 867 בת ים אור חבה 3

88.13 846 בת ים עדי דדוש 4

68.44 657 הרצליה שליו עברוני 5

56.04 538 הרצליה רון איביאנסקי 6

01/06/2020