תחרות תחילת חופש - טיסני מנוע גומי ג-2 01/07/2022

טיסני מנוע גומי ג-2 דרוג עד גיל 18

אחוז
תוצאה סניף שם
מקום

100.00 1020 חדרה מתן זמיר 1

04/07/2022