תחרות שבועות בטיסנים חופשיים ג-1 05/06/2022

טיסני מנוע גומי ג-1 דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00
360+ 286 חדרה אור שבת 1

0.8571 100.00
360+ 244 נהריה אברהם ברוך 2

0.7143 100.00
360+ 225 רמת השרון גיל מיצמכר 3

0.5714 100.00
360+ 161 בת ים אורי דדוש 4

100.00 360 בת ים איתן חבה 5

99.44 358 רמת השרון טוביה פייביש 6

97.22 350 בת ים חיים דדוש 7

96.67 348 חדרה מתן זמיר 8

10/07/2022