דוח ביניים מצטבר לאליפות אירופה 2022 בטיסני מנוע גומי ג-2 (4

מתוך 5)

סה"כ 5 4 3 2 1 סניף שם מקום

400.00 100.00 100.00 98.65 100.00 100.00 רמת השרון טוביה פייביש 1

400.00 100.00 97.84 100.00 100.00 100.00 חדרה אור שבת 1

400.00 98.14 100.00 100.00 100.00 100.00 נהריה גיל חגי 1

400.00 100.00 100.00 93.96 100.00 100.00 נהריה עזרא קראוס 1

400.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 חדרה גלעד מרק 1

400.00 93.04 100.00 100.00 100.00 100.00 נהריה אברהם ברוך 1

400.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 הרצליה יובל שריג 1

400.00 100.00 100.00 100.00 100.00 95.00 רמת השרון יהונתן שגב 1

399.31 100.00 99.31 100.00 0.00 100.00 ראשון לציון ויטלי מן 9

399.02 73.04 100.00 100.00 99.02 100.00 רמת השרון איל שמשי 10

398.63 98.63 97.75 100.00 100.00 100.00 תל אביב אוהד ויספלנר 11

396.67 0.00 96.67 100.00 100.00 100.00 חדרה ירון קרפל 12

395.64 100.00 96.18 97.50 98.14 100.00 בת ים חיים דדוש 13

392.65 96.57 95.59 100.00 96.08 100.00 רמת השרון גיל מיצמכר 14

392.16 0.00 94.41 100.00 100.00 97.75 רמת השרון שמוליק קופליק 15

389.47 100.00 92.94 97.71 0.00 98.82 הרצליה שליו עברוני 16

384.31 99.61 93.43 100.00 91.27 85.88 בת ים עדי דדוש 17

368.50 87.35 95.59 87.92 97.65 0.00 חדרה מתן זמיר 18

346.47 100.00 92.45 0.00 56.47 97.55 בת ים איתן חבה 19

294.02 97.35 0.00 100.00 0.00 96.67 הרצליה רון איביאנסקי 20

158.43 0.00 98.33 0.00 60.10 0.00 ראשון לציון גיורא הרצברג 21

הטבלה נערכה ב - 07/06/2022

התחרויות המשתתפות בטבלה

אליפות ישראל בטיסנים חופשיים ג-2 31/07/2021
1
1

תחרות סוכות בטיסנים חופשיים - ג-2 24/09/2021
2
2

תחרות חנוכה טיסני ג-2 17/12/2021
3
3

תחרות פסח בטיסנים חופשיים - ג-2 23/04/2022
4
4

תחרות שבועות בטיסנים חופשיים ג-2 04/06/2022
5
5