יפוס רבטצמ גוריד(רורשיא רחאל) ד ינסיטב-2 הפוריא תופילא 2020
םשףינס321הס"כםימוקימ
1ןמכיש יתיאביבא לת100.00100.00100.00300.001+2+5+1=9
2ונאיסלב ביבאןויצל ןושאר100.00100.00100.00300.005+4+2+1=12
3רואלג ליאהילצרה100.00100.00100.00300.004+6+3+6=19
4טשיב לבויביבא לת100.00100.00100.00300.003+10+12+7=32
5רברג ילאהילצרה99.61100.00100.00299.61
6ימודה רינןורשה תמר100.00100.0099.09299.09
7רומיל רחשהננער100.0099.3299.17298.48
8סחנפ יטומםי תב100.00100.0097.42297.42
9רכב רואילןורשה תמר97.16100.00100.00297.16
10יול יתיאםי תב99.2991.3698.26288.92
11ןמטלא ןרהירהנ100.008.64100.00208.64
12ןהכ יבוקביבא לת99.690.0097.50197.19
13םייקלא רדההננער99.710.0087.35187.06
14קילפוק קילומשןורשה תמר99.820.0087.20187.01
15 יקימ(לאכימ) חישמםי תב96.430.0081.74178.17
16יאקרב רמותהננער96.930.000.0096.93
17ינדורב איגשהרדח95.630.000.0095.63
18רשא לאיראןורשה תמר95.550.000.0095.55
19בוקחצי יבוקםי תב88.810.000.0088.81
20 ריש זרא(טורפיש)הננער85.860.000.0085.86
21קז הדוהיהננער81.350.000.0081.35
22סוארק ןוריהירהנ80.050.000.0080.05
23רביירש איגשןורשה תמר79.930.000.0079.93
24ףשר ויזהרדח76.980.000.0076.98
25ןינקו ריקיןויצל ןושאר59.350.000.0059.35
ד ינסיטל ןושאר רמג-2 הפוריא תופילאל 2020 06/07/2019
ד הינש רמג תורחת2 16/11/2019
ד2 רבטצמ גוריד 4 ךותמ 5 הפוריא תופילא 2020 25/11/2019