תחרות ארצית בטיסני מנוע חשמלי E-36 02/04/2022

טיסני מנוע חשמלי דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 1062 חדרה אייל ברודסקי, אור שבת, שירה רשף 1

1045 בת ים חגי ויינבלט, חיים דדוש, עדי דדוש 2

08/05/2022