יום טיסנאות - גלשוני קלע 16/04/2019

גילשוני-קלע ילדים עד גיל 10

תוצאה סניף שם
מקום

62 רעננה מיכאל שיר 1

51 אורח מיכאל שוורץ 2

42 בת ים אורי דדוש 3

42 כפר סבא איתי אנוש גולדשטיין 3

41 ירושלים אורי אלבכרי 5

39 כפר סבא עילי קציר 6

33 אורח אביתר לוי צמח 7

30 אורח יונתן הדומי 8

27 אורח דן שטרן 9

24 ראשון לציון רון ברכה 10

23 אורח נמרוד ברעם 11

21 אורח יונתן שטרן 12

18 אורח וזה דורון 13

17 כפר סבא יאיר פרקש 14

15 רעננה זיו שבח 15

14 אורח הדומי איל 16

14 רעננה רועי טרביס 16

11 הוד השרון יעל נחמיאס 18

9 אורח אופק ברונשטיין 19

12/05/2019