יום טיסנאות - גלשוני קלע 16/04/2019

גילשוני-קלע דרוג עד גיל 18-קלע

נ. סניפי
תוצאה סניף שם
מקום

24 ראשון לציון מיכאל שפרבר 55

24 ראשון לציון רון ברכה 55

23 רמת השרון איל שמשי 58

23 אורח נמרוד ברעם 58

21 אורח יונתן שטרן 60

19 כפר סבא הראל רזון 61

18 אורח וזה דורון 62

17 כפר סבא יאיר פרקש 63

15 רעננה זיו שבח 64

14 אורח הדומי איל 65

14 רעננה רועי טרביס 65

12 הוד השרון עידן הר 67

11 הוד השרון יעל נחמיאס 68

9 אורח אופק ברונשטיין 69

30/04/2019
ראשון הקודם הבא אחרון