תחרות ארצית בטיסני פנים 23/02/2019

טיסני פנים פ-2 דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00
1826 רמת השרון ליאור בכר 1

91.29 1667 חדרה גלעד מרק 2

82.97 1515 ראשון לציון גיל מיצמכר 3

24/02/2019