תחרות פורים בטיסניפם חופשיים מ-2 22/03/2019

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00
960+ 571 בת ים שלמה נג'רי 1

0.7500 100.00
960+ 533 בת ים אבי אליקים 2

100.00 960+ 471 בת ים עזרא שמש 3

100.00 960+ 390 בת ים קובי יצחקוב 4

59.38 570 בת ים מיקי משיח 5

26/03/2019