תחרות פורים בטיסניפם חופשיים מ-2 22/03/2019

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 2880 בת ים שלמה נג'רי, אבי אליקים, עזרא שמש 1

26/03/2019