יום טיסנאות - גלשוני השלכה 16/04/2019

גילשונים דרוג נשים

נ. סניפי
תוצאה סניף שם
מקום

1.0000
47 ראשון לציון אגם יום טוב 1

0.7500
24 בת ים דניאלה ויינבלט 2

22 חדרה שירה רשף 3

18 ראשון לציון זיו מיצמכר 4

10 הוד השרון יעל נחמיאס 5

30/04/2019