יום טיסנאות - גלשוני השלכה 16/04/2019

גילשונים ילדים עד גיל 10

נ. סניפי
תוצאה סניף שם
מקום

45 אורח דן שטרן 1

1.0000
35 כפר סבא איתי אנוש גולדשטיין 2

32 אורח יונתן הדומי 3

32 אורח יונתן שטרן 3

26 אורח אופק ברונשטיין 5

23 אורח הדומי איל 6

21 אורח רון ברכה 7

0.7143
17 רעננה זיו שבח 8

0.5714
15 רעננה מיכאל שיר 9

14 אורח אביתר לוי צמח 10

13 רמת השרון וזה דורון 11

12 אורח נמרוד ברעם 12

11 אורח מיכאל שוורץ 13

11 כפר סבא עילי קציר 13

10 הוד השרון יעל נחמיאס 15

10 רעננה רועי טרביס 15

9 כפר סבא יאיר פרקש 17

30/04/2019