נבחרת דאון חשמלי - אליפות עולם 2019 סלובקיה

סה"כ 3 2 1 סניף שם מקום

299.72 100.00 99.84 99.88 רמת השרון אורי דה סואן 1

298.66 98.66 100.00 100.00 תל אביב רועי דור 2

291.60 94.24 98.79 98.57 רעננה נועם חגי 3

286.76 92.27 99.30 95.19 רעננה ישראל אופק 4

147.44 53.88 93.56 0.00 רעננה יעקב בן עזרא 5

83.95 0.00 19.65 64.30 רעננה גור שפירא 6

83.66 0.00 0.00 83.66 רעננה אלכס גרינברג 7

הטבלה נערכה ב - 03/03/2019

התחרויות המשתתפות בטבלה

תחרות ארצית בדאוני שהייה חשמלי F5J 05/05/2018
1
1

תחרות ארצית בדאון שהייה חשמלי F5J 13/10/2018
2
2

תחרות ארצית בדאוני שהייה חשמליים F5J 03/11/2018
3
3