אליפות ישראל בדאון שהייה חשמלי F5J 27/04/2019

טיסני דאון מנוע חשמלי דרוג כללי

נ. סניפי
תוצאה סניף שם
מקום

1.0000
4000 רמת השרון אורי דה סואן 1

0.6667
3961.52 רעננה ישראל אופק 2

3842.11 רעננה אלכס גרינברג 3

3378.29 רעננה נועם חגי 4

30/04/2019