אליפות ישראל בדאון שהייה חשמלי F5J 27/04/2019

טיסני דאון מנוע חשמלי דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 11182 רעננה ישראל אופק, אלכס גרינברג, נועם חגי 1

30/04/2019