תחרות ארצית בדאוני מנוע חשמלי F5J 05/10/2019

טיסני דאון מנוע חשמלי דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 99.99
3997.63 רמת השרון אורי דה סואן 1

0.7500 99.40
3974.07 תל אביב רועי דור 2

97.92 3915.04 רעננה נועם חגי 3

92.17 3685.12 רעננה אלכס גרינברג 4

78.87 3153.39 רעננה ישראל אופק 5

27/10/2019