תחרות ארצית בדאוני מנוע חשמלי F5J 05/10/2019

טיסני דאון מנוע חשמלי דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 10753 רעננה נועם חגי, אלכס גרינברג, ישראל אופק 1

27/10/2019