אלוף האלופים - דאונים 2019

סה"כ 3 2 1 סניף שם מקום

199.80 99.80 100.00 0.00 רמת השרון אורי דה סואן 1

199.04 0.00 99.04 100.00 רעננה ישראל אופק 2

175.69 0.00 96.05 79.63 רעננה אלכס גרינברג 3

100.00 100.00 0.00 0.00 תל אביב רועי דור 4

97.22 97.22 0.00 0.00 חדרה מיכאל בורסק 5

97.20 97.20 0.00 0.00 הרצליה אומרי סלע 6

96.56 96.56 0.00 0.00 באר שבע ניר לינדנבאום 7

94.78 94.78 0.00 0.00 רמת גן יוסי פוקס 8

94.50 94.50 0.00 0.00 חדרה ניב מרגי 9

86.76 86.76 0.00 0.00 חדרה עודד גוב 10

הטבלה נערכה ב - 19/09/2019

התחרויות המשתתפות בטבלה

אליפות ישראל בדאוני צוקים F3F 20/04/2019
1
1

אליפות ישראל בדאון שהייה חשמלי F5J 27/04/2019
2
2

אליפות ישראל בדאוני השלכה F3K 18/05/2019
3
3