תחרות גביע העולם בדאוני השלכה - F3K 23/03/2019

דאוני רדיו השלכה דרוג עד גיל 18

אחוז
תוצאה סניף שם
מקום

100.00 5867 באר שבע ניר לינדנבאום 1

92.69 5438 ירושלים אלון עזרא 2

85.10 4993 חדרה ניב מרגי 3

26/03/2019