תחרות ארצית בדאוני השלכה - טיסות המשך 14/09/2019

דאוני רדיו השלכה דרוג כללי

אחוז
תוצאה סניף שם
מקום

100.00 1842 רמת השרון אורי דה סואן 1

100.00 1842 תל אביב רועי דור 1

80.40 1481 חדרה מיכאל בורסק 3

57.33 1056 באר שבע שחר לזרוב 4

50.05 922 אורח אומרי סלע 5

19/09/2019