אליפות ישראל בטיסני כבלים אוירובטיקה 07/09/2019

טיסני אוירובטיקה נהוגי כבלים דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 81.68
1070 פתח תקווה מוטי סלם 1

78.47 1028 פתח תקווה רונן איזנברג 2

62.44 818 פתח תקווה גשם בר זאב 3

15/09/2019