אליפות ישראל בטיסני כבלים אוירובטיקה 07/09/2019

טיסני אוירובטיקה נהוגי כבלים דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 2916 פתח תקווה מוטי סלם, רונן איזנברג, גשם בר זאב 1

15/09/2019