תחרות ארצית בטיסני כבלים F2B 04/05/2019

טיסני אוירובטיקה נהוגי כבלים דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 276.49
3622 פתח תקווה רונן איזנברג 1

274.73 3599 פתח תקווה מוטי סלם 2

203.24 2662.5 מרכז איוון לבריק 3

05/05/2019