אליפות ישראל בטיסני מנוע חשמלי - ח-2 17/08/2019

טיסני מנוע חשמלי חופשי ח-2 דרוג כללי

נ. סניפי
תוצאה סניף שם
מקום

1.0000
900 חדרה ירון קרפל 1

872 רעננה אביעד לוי 2

655 ראשון לציון יקיר וקנין 3

18/08/2019