תחרות סוכות בטיסנים חופשיים - ח-2 30/08/2019

טיסני מנוע חשמלי חופשי ח-2 דרוג כללי

נ. סניפי
תוצאה סניף שם
מקום

1.0000
900+ 209 ראשון לציון יקיר וקנין 1

0.6667
900 ראשון לציון עמרי סירקיס 2

851 רעננה אביעד לוי 3

730 חדרה ירון קרפל 4

01/09/2019