אליפות ישראל בטיסני מנוע גומי - ג-1 16/07/2019

טיסני מנוע גומי ג-1 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 790 בת ים חגי ויינבלט, עדי דדוש, חיים דדוש
1

18/08/2019