תחרות פסח בטיסנים חופשיים ג-1 12/04/2019

טיסני מנוע גומי ג-1 דרוג כללי

נ. סניפי
תוצאה סניף שם
מקום

1.0000
360+ 223 ראשון לציון גיל מיצמכר 1

360+ 218 נהריה אברהם ברוך 2

360+ 204 חדרה אור שבת 3

339 אורח יובל לוי 4

14/04/2019