אליפות ישראל בטיסני מנוע גומי - ג-1 16/07/2019

טיסני מנוע גומי ג-1 דרוג כללי

נ. סניפי
תוצאה סניף שם
מקום

1.0000
360+ 301 חדרה אור שבת 1

0.8333
360+ 236 ראשון לציון גיל מיצמכר 2

0.6667
360+ 155 נהריה אברהם ברוך 3

360+ 130 בת ים חגי ויינבלט 4

327 רעננה מיכאל שיר 5

326 בת ים עדי דדוש 6

104 בת ים חיים דדוש 7

18/08/2019