תחרות ארצית בטיסני פנים 14/09/2019

טיסני פנים פ-2 דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00
2052 רמת השרון ליאור בכר 1

94.98 1949 חדרה גלעד מרק 2

83.09 1705 ראשון לציון גיל מיצמכר 3

16/09/2019