תחרות ארצית בטיסני פנים 04/05/2019

טיסני פנים פ-2 דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00
1870 חדרה גלעד מרק 1

80.80 1511 רמת השרון ליאור בכר 2

68.98 1290 ראשון לציון גיל מיצמכר 3

05/05/2019