תחרות פסח בטיסנים חופשיים - מ-2 13/04/2019

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00
930+ 359 בת ים שלמה נג'רי 1

0.8000 100.00
930+ 303 בת ים קובי יצחקוב 2

0.6000 100.00
930+ 296 בת ים אבי אליקים 3

100.00 930+ 232 בת ים מיקי משיח 4

74.84 696 בת ים וולנטין יגורוב 5

73.23 681 בת ים עזרא שמש 6

07/07/2019