אליפות ישראל בטיסני מנוע חופשי מ-2 17/08/2019

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00
960+ 370 בת ים אבי אליקים 1

0.7500 100.00
960+ 25 בת ים עזרא שמש 2

95.63 918 בת ים מיקי משיח 3

88.02 845 בת ים קובי יצחקוב 4

74.17 712 בת ים שלמה נג'רי 5

15/09/2019