תחרות סוכות בטיסנים חופשיים -מ-2 30/08/2019

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00
960 בת ים קובי יצחקוב 1

0.7500 98.44
945 בת ים שלמה נג'רי 2

96.77 929 בת ים אבי אליקים 3

93.54 898 בת ים מיקי משיח 4

2.71 26 בת ים עזרא שמש 5

01/09/2019