תחרות תחילת חופש בטיסני מנוע חופשי מ-2 05/07/2019

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 2880 בת ים אבי אליקים, קובי יצחקוב, שלמה נג'רי 1

07/07/2019