תחרות ארצית בטיסני כבלים F2B 08/03/2019

טיסני אוירובטיקה נהוגי כבלים דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 71.07
931 פתח תקווה רונן איזנברג 1

69.77 914 פתח תקווה מוטי סלם 2

33.05 433 אורח איוון לבריק 3

12/03/2019