תחרות סוכות בטיסנים חופשיים - ג-2 30/08/2019

טיסני מנוע גומי ג-2 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 2880 ראשון לציון יהונתן שגב, טוביה פייביש, עמרי סירקיס 1

2845 חדרה גלעד מרק, יובל לוי, אור שבת 2

2796 נהריה עזרא קראוס, אברהם ברוך, גיל חגי 3

01/09/2019