תחרות ארצית בטיסני מנוע חשמלי E-36 21/09/2019

טיסני מנוע חשמלי דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 1015 ראשון לציון רונן מרדכי, אור דוד, אגם יום טוב 1

967 בת ים חגי ויינבלט, עדי דדוש, אורי דדוש 2

880 רעננה יהונתן חגי, אביתר כהן, אורי פלג 3

23/09/2019